Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc KITA

Được thành lập vào năm 1946 với hơn 73.000 doanh nghiệp thành viên, Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc KITA là tổ chức kinh doanh lớn nhất tại Hàn Quốc.
???? Với sứ mệnh thúc đẩy nền kinh tế Hàn Quốc thông qua thương mại toàn cầu, KITA là cầu nối hỗ trợ, thúc đẩy các công ty thương mại, cân nhắc những chiến lược thương mại và xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại.

Hơn 6.000 người đã tham gia ❤️

Nhận tư vấn

    Không có thư rác. Chúng tôi chỉ gửi cho bạn nội dung có liên quan